NL - FR
een initiatief van

Rise against rape!

 

Kom op tegen verkrachting en onderteken deze petitie
 

gericht aan minister Joëlle MILQUET, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse zaken en Gelijke kansen, minister Laurette ONKELINX, vice-eerste minister en minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, en Annemie TURTEL BOOM, minister van Justitie.

 

Verkrachting is de meest brutale vorm van seksueel geweld tegen vrouwen.
 

Ook in België is de situatie zeer zorgwekkend: in 2012 registreerde de politie 3421 verkrachtingen (meer dan 95% van de daders zijn mannelijk) en 245 groepsverkrachtingen, dat is gemiddeld 10 verkrachtingen per dag! Bovendien is er rond dit geweld een enorm taboe: volgens de meest recente veiligheidsmonitor doet 9 op de 10 slachtoffers van verkrachting geen aangifte, om verschillende redenen. Daardoor blijven elk jaar opnieuw duizenden slachtoffers in de kou staan. Zonder hulp en steun, zonder bestraffing van de dader(s).
 

Die stilte willen wij doorbreken. Wij roepen alle slachtoffers op om te getuigen en ook om klacht in te dienen bij de politie. Wij willen dat er een einde komt aan dit brute geweld en dat de daders gestopt worden.
 

Daarom eisen wij dat dringend werk gemaakt wordt van de voornaamste knelpunten in het beleid van binnenlandse zaken, volksgezondheid en justitie wat betreft de opvang, de begeleiding en de rechten van de slachtoffers van verkrachting.
 

Wij pleiten ervoor dat in elk gerechtelijk arrondissement een expertisecel Zeden opgericht wordt met vertegenwoordigers van het parket, de federale en lokale politie, de ziekenhuizen en de hulpverlening. Een betere coördinatie tussen de drie beleidsactoren – binnenlandse zaken, volksgezondheid en justitie – en afspraken over uniforme werkmethodes zijn de onmisbare randvoorwaarden voor een efficiënte opsporing en snelle doorverwijzing van de dader voor het gerecht.
 

Dit zijn onze voornaamste eisen aan het beleid inzake:
 

 

News
Vandaag worden er in ons land weer 100 vrouwen verkracht...
22 / 6 /2015

Ik zwijg niet meer
In België startte op 25 november 2013 een actie die zich specifiek tegen verkrachting van vrouwen richt.

Om de overheid tot actie aan te sporen roept de Vrouwenraad vrouwen op niet langer te zwijgen. Duizenden slachtoffers mogen niet in de kou blijven staan. En de daders moeten gestraft worden. 
[-]  Bent u een slachtoffer, laat dan van u horen. Dien klacht in bij de politie en doe uw verhaal anoniem via ikzwijgnietmeer.be. Want elke dag worden in ons land weer 100 vrouwen verkracht. En slechts 10 van hen dienen klacht in. 
[-]  Wilt u dit onrecht mee bestrijden, steun dan deze Belgische campagne voor een betere opvang, een goede begeleiding en meer respect voor de rechten van slachtoffers van verkrachting.
Teken de petitie

The Gap Is Mine!